:: تحليل هاي غلط از دين ::

(قسمت دوم)

مادي گرا ها در مورد پيدايش مذهب در ميان جوامع بشري ، ضمن رد عقل و فطرت ، اموري چون فقر ، جهل و ترس را به عنوان عوامل گرايش به دين و خدا ذكر كرده اند .

:: فـقــر ::

مادي گرا ها مي گويند : سرمايه داران چون مي خواستند بر فقرا مسلط شوند كانالي به نام دين و خدا ساختند و فقرا را به صبر و تحمل مشكلات دعوت كردند تا از شورش و احقاق حق آنان جلوگيري كنند .بطلان اين تحليل غلط و دور از منطق به چند دليل كاملا روشن است

اولا : صبر به معناي تسليم شدن و تحقير شدن نيست در حايي كه قرأن مي فرمايد : هر كس به شما ظلم و تجاوز كرد ، همانند آن بر او تعدي كنيد . و در قرأن كلمه دنيا و كلمه أخرت هر دو 52 بار تكرار شده به اين معني كه موفقيت و سربلندي در أخرت ما حصل دنيايي همراه با شكوفائي و موفقيت است .

ثانيا : اگر سرمايه داران دين را به و جود أورده باشند نبايد انبيا فقرا را در برابر سرمايه دارن و زورگويان به قيام و مبارزه دعوت كنند

ثالثا : اگر دين ساخته سرمايه داران باشد چرا بسياري از منابع درآمد را محدود مي كنند مانند : ربا ، گران فروشي و دزدي

/ 1 نظر / 12 بازدید
ابوذر

دیدن فرمایید:http://aboozar1.persianblog.ir/