<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شرايط ظهور امام عصر (عج) چيست؟

 

آنچه از روايات برداشت مي شود دو شرط كلي و اساسي مي باشد : 1- آمادگي فكري مردم دنيا ، به طوري كه همه آنها احساس كنند فقط حكومت حضرت ولي عصر است كه آنها را به سعادت و آرامش و خوشبختي مي رساند و فقط آن حضرت و حكومت او را بخواهند و با آغوش باز و از روي كمال ميل از او استقبال نمايند . 2- احساس ظلم و ستم و به تنگ آمدن از ناراحتي به طوري كه از اين ظلم و ستم خسته شوند و ديگر حاضر نباشند زير بار اين ظلم ها زندگي را ادامه دهند و در نتيجه به استقبال حكومت امام عصر بروند ولي اگر مردم ظلم و ستم را احساس بكنند ولي رشد فكري براي از بين بردن ظلم نداشته باشند مانند زمان خلفاي بني عباس كه با تلقين فلسفه يونان مردم را به جبر معتقد كرده بودند ، ظلم را مي ديدند ولي در اثر نداشتن رشد فكري و يونان زدگي مي گفتند خدا براي قدرتمندان قدرت را مقدر كرده و سرنوشت ما هم ضعف و بيچارگي بوده است ،يا اينكه رشد فكري داشته باشند ولي ظلم را احساس نكنند و ارزش حكومت جهاني را درك ننمايند در اين صورت هم حضرت ولي عصر (عج) ظاهر نمي شوند چون از آن حضرت استقبال نخواهد شد به اين دليل كه اگر ظاهر شدند يا بايد همه را بكشد كه آن حضرت براي قتل عام نيامده است ، و يا بايد به همان وضع با مردم بسازد كه اين هم خلاف مقصود ظهور اوست .

 

/ 0 نظر / 8 بازدید