پرهيز از غضب !!

                    پرهيز از غضب

 

4مردي به پيامبرصلي اللّه عليه و آله عرض كرد يا رسول اللّه !مرا تعليم ده !<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

حضرت فرمود: برو و غضب نكن .

آن مرد گفت : همين مرا بس است وبه جانب قبيله خود رفت . ناگهان در ميان طايفه اش جنگي در گرفت و مسلحانه در برابريكديگر صف كشيدند. آن مرد هم كه وضعيف جنگي را مشاهده كرده مسلح شد و در صفجنگاوران ايستاد. آنگاه سخن پيامبر صلي اللّه عليه و آله را بياد آورد كه به اوفرمود: غضب نكن . اسلحه را كنار گذارد و به نزد مخالفين قوم خود رفت و گفت : ايمردم هر جراحت و قتل و زدن بي نشانه اي كه در افراد شما به عهده من باشد و خونبهايآن را مي پردازم .

مخالفين كه براي سخنان صلح طلبانه را از او شنيدند گفتند: مااين جريمه را نمي خواهيم . براي شما باشد زيرا ما از شما به اين جريمه سزاوارتريم .آنگاه با يكديگر صلح كردند و با آن كينه از ميان رفت .

 

 

/ 1 نظر / 13 بازدید

salam be maa ham sar bezanin