بوی سیب

 

گودال قتلگاه پر از بوی سیـــــــب بود

تنـــها تر از مسیح، کسی بر صلیب بود

سرها رسید از پی هم، مثل سیب سرخ

اول سری که رفت به کوفه، حبیب بود!

مولا نوشته بود: بیــــا ای حبیــــــب ما

تنها همین، چقدر پیامش غریـــــــب بود

مولا نوشـــــته بود: بیا دیـــــــر میشود

آخر حبیب را ز شــــهادت نصیب بود

مکتوب میرسید فراوان، ولــــی دریغ

خطش تمام، کوفی و مهرش فریب بود

اما حبیب، رنگ خدا داشت نامه اش

اما حبیب، جوهرش «امن یجیب» بود

یک دشت،سیب سرخ، به چیدن رسیده بود

باغ شهادتش، به رسیدن رسیده بود

/ 2 نظر / 24 بازدید
مسافر

سلام.این عکس رو کوچکتر کنید چون قالب رو بهم ریخته.

مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ چیزی که تو وعده کردی او وفا کرد