امام (ره) و تهجد

شبي كه امام را دستگير كردند و از قم به تهران مي بردند امام در مسير راه نماز شبشان را ترك نكردند . يكي از ماموران همراه امام بعداً به من گفت : ((ما تحت تاثير شديد نماز امام واقع شديم و يكي از آنها (مامورين) كه حالت نماز شب امام را ديده بود تا تهران گريه كرده بود)).
راوي : سيد احمد خميني (ره)

/ 0 نظر / 13 بازدید