چقدر این شعر رو دوست دارم (شعر سعدی)

سل المصانع رکبا تهیم فی الفلوات تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی شبم به روی تو روزست و دیده‌ها به تو روشن و ان هجرت سواء عشیتی و غداتی اگر چه دیر بماندم امید برنگرفتم مضی الزمان و قلبی یقول انک آتی من آدمی به جمالت نه دیدم و نه شنیدم اگر گلی به حقیقت عجین آب حیاتی شبان تیره امیدم به صبح روی تو باشد و قد تفتش عین الحیوه فی الظلمات فکم تمرر عیشی و انت حامل شهد جواب تلخ بدیعست از آن دهان نباتی نه پنج روزه عمرست عشق روی تو ما را وجدت رائحه الود ان شممت رفاتی وصفت کل ملیح کما یحب و یرضی محامد تو چه گویم که ماورای صفاتی اخاف منک و ارجوا و استغیث و ادنو که هم کمند بلایی و هم کلید نجاتی ز چشم دوست فتادم به کامه دل دشمن احبتی هجرونی کما تشاء عداتی فراقنامه سعدی عجب که در تو نگیرد و ان شکوت الی الطیر نحن فی الوکنات

/ 1 نظر / 34 بازدید
همسایه

[گل] میدونید؟ اطرافمون چند نفر مسلمون داریم؟ مومن که هیچ تعداد مسلمونا چندتاشده؟ چندنفر هستن که فقط اسم مسلمونیو یدک میکشن؟ تا حالا با اهل کتاب برخورد داشتید؟ دقت کردید با اینکه مسلمون نیستن اما اکثرا انسانیت دارن؟ میدونید انسانیت چیه؟ میدونید به کیا میگن انسان؟ گفتارهای حضرت علی (ع) را میخونید؟ میدونید عدالت و برابری یعنی چی؟ فرق عرب و عجم یعنی چی؟ به نظرتون چندنفر از اطرافیانمون به آخرت اعتقاد دارن؟ آیا واقعا اعتقاد دارن؟ !!! ... ای کاش فقط یه ذره و به اندازه یه ارزن به نکات ریز دینمون فکر کنیم. و من الله توفق ...