سخنی تكان دهنده !!!

ازقول یکی آزادگان جنگ تحميلي:

 در دوران اسارت، اردوگاهها فقط اجازه ي داشتن يك جلد قرآن را داشتند و هر كدام از بچه ها شايد با فاصله يك و دو ماهه توفيق دست يافتن به قرآن را پيدا مي كردند. اگر عراقيها كاغذي كه بر آن آية الكرسي نوشته بود را از جيب بچه ها پيدا مي كردند، با كابْل پشت او را سياه مي كردند.

                                                               image.php?id=Zm49MTM3MDUuanBn-yZ3aD13aCZ3PTIwMCZoPQ__

برخي بچه ها با مخلوط كردن بعضي مايعات و مواد، به اصطلاح نوعي جوهر ساخته و آيات قرآن را بر روي كاغذهاي پودر رختشويي و كاغذ سيگار مراقب ها مي نوشتند كه اين كار پرزحمت و خطرناكي بود. اين آزاده سخن تكان دهنده و معني داري گفت: ما قبل از اسارت حتي براي يكبار، خدا را به اين جهت كه كتاب او در دسترس ماست، شكر نكرده بوديم!!!.       

 

/ 0 نظر / 21 بازدید