شيخ السالکين و امام العارفين روح الله الموسوی الخمينی :

اگر انسان از خود غفلت كند و در صدد اصلاح نفس و تزكيه آن بر نيايد و نفس را سر خود بار آورد ، هر روز بلكه هر ساعت بر حجابهاي آن افزوده شود و از پس هر حجابي حجابي ، بلكه حجبي براي او پيدا شود ، تا آن كه نور فطرت به كلي خاموش شود و از محبت الهيه در آن اثري و خبري باقي نماند ، بلكه از حق تعالي و آنچه به او مربوط است از قرآن شريف و ملائكه الله و انبياي عظام و اولياي كرام (ع) و دين حق و جمله فضايل متنفر گردد و ريشه عداوت حق جل و علا و مقربان درگاه مقدس او در قلبش محكم و مستحكم گردد .

منبع : شرح جنود عقل و جهل

/ 0 نظر / 11 بازدید