در محضر روح الله

O اين فراموشي از خود مقدمه براي كمال انسان است.

O علم توحيد هم اگر براي غير خدا باشد از حجب ظلماني است.

O خود بيني ارث شيطان است.

O اتكال به نفس ، بعد از اعتماد به خداوند ، منشاء خيرات است.

O ولايت فقيه براي مسلمين يك هديه اي است كه خداي تبارك و تعالي داده است.

O از حالا كه جوان هستيد و قواي جواني محفوظ است ، جديّت كنيد به اين كه هواي نفس را از نفس خودتان خارج كنيد.

O در اسلام همه امور مقدمه انسان سازي است.

منبع : كلمات قصار

/ 3 نظر / 12 بازدید
خسته و بیزار از تجاهل و تغافل و بازیچه شدن

تبریک و تسلیت گفتن های کلیشه ای و نخ نما کافیست ، هو و جنجال و تبلیغات پوچ و کاذب در مورد حماسه ملی وحضور ملی و وظیفه شرعی و ... بس است . این فاجعه و مصیبت است ، هزاران زن و بچه و مرد و پیر و جوان و دختر و پسر مدفون در دل خروارها خاک ، چشم انتظار یاری بودند اما این امید را با آرزوهای دیگر با خود بگور بردند . دریغ ! در کشوری که روی اقیانوسی از نفت و معادن و ذخایر و ثروتهای ملی شناور است مردمش در خانه هایی که بهنگام زلزله گورستان شان میشود زندگی میکنند و هنوز با امکانات عهد عتیق باید به مقابله با حوادث طبیعی رفت ، چرا ؟ ما مسئولیم در برابر تک تک آنانی که زیر آوار آشیانه های نامطمئن شان ماندند و بدلیل عدم رسیدگی بموقع و نبود امکانات امداد و نجات مناسب جان باختند .

خسته و بیزار از تجاهل و تغافل و بازیچه شدن

سر خود را در برف نکنیم ! اهدای خون و پول و غذا و پوشاک گرچه لازم ولی کافی نیست ، برگزاری کنسرتها و مسابقات و جمع آوری کمک برای بازماندگان کاری است شایسته ولی نباید باعث نادیده گرفتن مسئولیتها و وظایف انسانی ما شود ! باید پرسید چرا در ایران بعد از وقوع این همه زلزله و سیل و ... ، باز در هر حادثه ، مقامات مسئولیت نشناس صحبت از غیر مترقبه بودن آن میکنند ، چه تعدادی دیگر باید قربانی شوند تا اینگونه وقایع از نظر حضرات غیر مترقبه نباشند ! و باز ما مسئولیم ! تا کی باید مصیبت ببینیم ، بر سر از دست رفتگان اشک بریزیم ، عزای عمومی بگیریم ، فاتحه بخوانیم و حلوا بخوریم و خیرات بدهیم ، هشدار ! فردا نوبت ماست .