خصال روزه دارن

در حديثي طويلي حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) از پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله) چنين نقل مي فرمايد كه پيامبر (صلى الله عليه و آله) فرمود: هيچ مؤمني نيست كه ماه رمضان را فقط به حساب خدا روزه بگيرد، مگر آنكه خداي تبارك و تعالي هفت‏ خصلت را براي او واجب و لازم گرداند: 1- هر چه حرام در پيگرش باشد محو و ذوب گرداند، 2- به رحمت‏خداي عزوجل نزديك مي‏شود، 3- (با روزه خويش) خطاي پدرش حضرت آدم را مي‏پوشاند، 4- خداوند لحظات جان كندن را بر وي آسان گرداند، 5- از گرسنگي و تشنگي روز قيامت در امان خواهد بود، 6- خداي عزوجل از خوراكيهاي لذيذ بهشتي او را نصيب دهد، 7- خداي و عزوجل برائت و بيزاري از آتش دوزخ را به او عطا فرمايد. (پرسش كننده در اين حديث مفصل، عالم يهودي بود) كه عرض كرد راست گفتي اي محمد.