به اندازه آب خوردن ...........

حاج محمد علي فشندي تهراني مي گويد :
در مسجد جمكران قم اعمال را به جا آورده و با همسرم مي آمدم ديدم آقائي نوراني داخل صحن شده و قصد دارند به طرف مسجد بروند گفتم اين سيد در اين هواي گرم تابستان از راه رسيده ، تشنه است ، ظرف آبي به دست او دادم تا بنوشد پس از آنكه ظرف آب را پس داد گفتم : آقا شما دعا كنيد فرج امام زمان (عج) را از خدا بخواهيد تا امر فرج نزديك گردد فرمودند :

شيعيان ما به اندازه آب خوردني ما را نمي خواهند اگر بخواهند دعا مي كنند و فرج ما مي رسد


اين را فرمودند تا نگاه كردم آقا را نديدم فهميدم وجود مقدس امام زمان (عج) را زيارت كردم و حضرتش امر به دعا نموده است .
ما نيز دست به دعا بر مي داريم و عرضه مي كنيم (( اللهم عجل لوليك الفرج ))
منبع : شيفتگان حضرت مهدي (عج)