نرم افزارهای اسلامي

 

قرآن کريم

قرآن كريم

برای دريافت نرم افزار بسيار جالب قرآن کريم به همراه ترجمه همزمان انگليسی کليک کنيد

حجم :mb 1.90

دانلــود

رضوان