دستگيری صدام حسين

دستگيری شيطان مجسم ، صدام حسين جنايتکار را به خانواده معظم شهدا و ملت شهيد پرور ايران تبريک می گوييم