پيامبر (ص) و نام امير المومنين (ع)

روزي پيامبر صلي ا... عليه و آله وارد خانه علي عليه السلام شد ، حال اهل خانه را پرسيد ولي از حال علي عليه السلام سوال نفرمود . حضرت فاطمه سلام الله عليها گفت : اي پدر امروز از پسر عمت علي سوال نكردي . پپامبر صلي ا... عليه و آله فرمود : اي فاطمه (س) امروز وضو نداشتم و براي اين از او سوال نكردم كه اسم او را بدون وضو نمي برم .

منبع : کبریت احمر