فلسفه حجاب چيست ؟

دليل و فلسفه پوشش اسلامى عبارت است از:

1- آرامش روانى : نبودن حريم ميان زن و مرد ونداشتن حجاب ، هيجان هاى جنسى را مى افزايد. اسلام براى رام كردن غريزه جنسى هم به زنان و هم به مردان توصيه كرده كه چشم چرانى نكنند و زنان نيز بدن خود را از بيگانه بپوشانند و دلربايى نكنند.

2- استحكام پيوند خانوادگى : حجاب داشتن و پوشيدن زن بدنخود را، باعث محكم شدن پيوند زن و مرد مى شود.

3- استوارى اجتماع : كشاندن استفاده هاى جنسى از محيط خانه به اجتماع نيروى كار و فعاليت اجتماعى را ضعيف و سست مى كند.

 4 -ارزش واحترام زن : حجاب باعث مى شود ارزش و احترام زن حفظ شود. اسلام دستور داده هر اندازه زن باوقارتر و عفيف تر باشد و خود را در معرض نمايش مرد نگذارد بر احترامش افزوده خواهد شد.

منبع : (مجموعه آثار شهيد مطهرى ، ج 19، ص 434 441)