فـــــرهنـــــگ لـــــــغــــــــات

فرهنگ : حرف دل هر قوم !

دل : محل وسيع با راههاي ورود و خروج مادي و معنوي، راههاي مادي آن شامل خون و مواد غذايي است و راههاي معنوي آن بصورت تشعشعي شامل راه ورود و خروج ايمان، محبت، شجاعت و ... مي باشد. نام ديگر دل قلب است.

قلب: مترادف دل و داراي دو انبار با چهار در جهت انبار کردن خون دل !

خون دل : نوعي خون که گاهي از ديده فرو مي ريزد و گاهي در دل - قلب - انبار و تل انبار شود و زياد نگه داشتن آن باعث دل مردگي مي شود!

دل مردگي : يعني بسته شدن راههاي معنوي دل در اثر پر شدن انبارها و ظرفيتها.

عقل : مرکزي جهت کنترل دل. فرمان ورود و خروج به دل در دست عقل است اما گاهي از اوقات دل بدون تبعيت از عقل خود به واردات و صادرات مي پردازد و اين عمل حتما ضررهاي اقتصادي خواهد داشت. يکي از مسئولين بلند پايه دل که خواست نامش فاش نشود در جواب سؤال ما که گفتيم چرا راضي به ضرر مي شويد؟ گفت : کار دل است ديگه !!

عشق : يکي از صميمي ترين و مورد اطمينان ترين ياران دل که دائما زير پاي دل مي نشيند که اي بابا : اين عقل هم اصلا بدرد نمي خورد! البته عشق داراي دو نوع است :
عشق کاذب و عشق واقعي، خيلي اوقات عشق کاذب با گريم جانانه اي که مي کند و تقليد از عشق واقعي ، دل را مي فريبد و حسابي دل را توي درد سر مي اندازد. اينجاست که عقل از موقعيت سوء استفاده کرده دل را بابت نصيحتهاي دوستانه قبلي اش سرزنش مي کند!

ايمان : يکي از بهترين قفلهاي مرکزي و دزدگيرهاي محکم دل است مجهز به چشم الکترونيکي حساس، چراغ خطر، آژير خطر ، دزدياب لمسي و صوتي و ساير تجهيزات، در صورت خريد ايمان حتما به دفترچه راهنماي آن مراجعه کنيد و مو به مو از روي دفترچه آنرا به روي دل خود نصب کنيد. نام اين دفترچه قرآن است. ضمنا از طرف موسسه توليد کننده، اين ابزار تا آخر عمر گارانتي است و براي نصب آن نيز مأموران موسسه بنام اهل بيت (س) مجانا و بطور رايگان اقدام به نصب خواهند کرد و در صورت خرابي احتمالي نيز سريعا در محل کار يا خانه آنرا تعمير خواهند نمود! با شماره تلفن 24434 کافي است تماس بگيريد.

بي دل: کسي که خانه دل را خالي کرده، ماموران موسسه - اهل بيت (س) - را درون آن گذاشته و قفل مرکزي را نصب کرده و دل را از تملک خود بيرون آورده به خود ماموران ببخشد!

صاحبدل : مرحله بعد از بي دلي است، يعني کسي که ماموران بعد از تحويل گرفتن خانه دل دوباره آنرا به او ببخشند و بگويند ديگر ملالي نيست. برو بسلامت !

سنگدل : بيدل يا صاحب دلي که غير از صاحبدلان ازل و ابد، کسي ديگري را به قلب خود وارد کند.

نتيجه : دل يا محل رفت و آمد ملائک و اولياء و ... است يا سگ، حديث داريم که در خانه اي که سگ باشد، در آن خانه ملائک و خوبان رفت و آمد نمي کنند و سفارش شده است که از سگ داشتن در خانه پرهيز کنيد.

بله، من هم در خانه دلم سگ بسته ام. لذا روا نيست خوبي را در دلم دعوت کنم.

پس بي خيال. گور پدر چشم خاطر خواه و دلي که دائما در عزاي محبوبي سياه پوش است.
سياه پوش سياه پوش. هم توش ! هم روش !

همين !
منبع : سبکبالان